Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
KinomichiGRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR

OBSERVACIONS

KINOMICHI-1Sala TatamiDillins i dimecres19.30-21.00Josep Gavaldá 

KINOMICHI-2

Sala Tatamis

Divendres

18.00-21.00

Josep Gavaldá

 

 

Nombre d'alumnes per grup: 40. Nombre mínim d'alumnes per grup: 15

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la Targeta Esportiva.

  • Esports/Activitats
  • Formació