Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Pilates


GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR/A

OBSERVACIONS

Pilates 1

Sala Gimnàs Campus

Dimarts i Dijous

08:05-08:55

Alicia Sanz

 

Pilates 2

Sala Gimnàs Campus

Dimarts i Dijous

10:05-11:00

Alicia Sanz

 

Pilates 3

Sala aeròbic Poliesportiu Burjassot

Dilluns i Dimecres

14:00–15:00

Mercedes Pérez

 

Pilates 4

Sala Dansa Pavelló Burjassot

Dimarts i Dijous

15:00–16:00

 Mercedes Pérez

 

Pilates 5

Sala Gimnàs Campus

Dimarts i Dijous

19:05-19:50

Mayte Rey

 

Pilates 6 Sala Gimnàs Campus Dimarts i Dijous 20:05-21:00 Mayte Rey  

Nre d´alumnes per grup: 20 // Nre mínim d´alumnes per grup: 11 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Més informació:

Servei d'Educació Fisica i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació