Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Pilates


 

GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR

OBSERVACIONS

PILATES1

Sala Tatamis

Dilluns- dimecres

13.00-14.00

Sefa Gimenez

Del 1 al 30 Juny

PILATES1 

Sala Tatamis

Dilluns - dimecres

13.00-14.00

Sefa Gimenez

Del 1 al 28 Juliol

PILATES 3

Sala Tatamis

Dilluns dimecres

14.00-15.00

Sefa Gimenez

Del 1 al 30 Juny

PILATES 5

Sala Tatamis

Dimarts -dijous

15.00-16.00

Veronica Ramón

Del 1 al 30  Juny

PILATES 6

Sala Tatemis

Dimarts -dijous

16.00- 17.00

Veronica ramón

Del 1 al 30  Juny

PILATES 2

Sala Tatamis

Dilluns - dimecres

18.00-19.00

 Ana Fuertes

Del 1 al 30 Juny

Nombre d'alumnes per grup: 22. Nombre mínim d'alumnes per grup: 15

 

  • Esports/Activitats
  • Formació