Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Wingtsun


GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR

OBSERVACIONS

WING-TSUN

Sala Tatami

dimarts i dijous

17.00-18.30

Salvador Chiralt

ANULAT 

Nombre d'alumnes per grup: 40. Nombre mínim d'alumnes per grup: 15

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària
o estar en possessió de la Targeta Esportiva del SEF

  • Esports/Activitats
  • Formació