Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Dansa Contemporània


DANSA CONTEMPORÀNEA

GRUPLLOCDIESHORARIPROFESSOR/AOBSERVACIONS
Dansa ContemporàneaSala aeróbic Poliesportiu BurjassotDilluns i dimecres16:30- 17:55Juan Pinillos 

Nre d´alumnes per grup: 25 // Nre mínim d´alumnes per grup: 12 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Més informació:

Servei d'Educació Fisica i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació