Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Dansa Jazz(Musicals)


GRUPO LUGAR DIAS HORARIO PROFESOR/A OBSERVACIONES
Dansa Jazz

 Sala Gimnàs Campus

Dilluns i dimecres 12:00-13:00 Iris del Barrio  

 Nº d´alumnes per grup: 25// Nº mínim d´alumnes por grup: 12//

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Més informació:

Servei d'Educació Física i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació