Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Aerotònic


 

 

 

GRUPLLOCDIESHORARIPROFESSOR/AOBSERVACIONS
AERO-TONIC1S.AerobicDilluns i dimecres14.00-15.00Julián Alepuz 
      
  • Esports/Activitats
  • Formació