Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Ioga


GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR/A

OBSERVACIONS

Ioga 1

Sala Gimnàs Campus

Dimecres i Divendres

09:30-11:00

Magda Chiralt

 

Ioga 2

Sala Poliesportiu Burjassot

Dilluns i Dimecres

15:00-16:30

Magda Chiralt

 

Nre d´alumnes per grup: Gr. 1: 20 / Gr.2: 25 // Nre mínim d´alumnes per grup: Gr.1: 11 / Gr.2: 13 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Mès informació:

Servei d'Educació Fisica i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació