Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports

Les set universitats valencianes es reuneixen per ultimar els detalls de l’inici de la lliga CADU

Els dies 18 i 19 de setembre es va fer a la seu de la Universitat d’Alacant les Jornades del Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari

Els dies 18 i 19 de setembre es va fer a la seu de la Universitat d’Alacant les Jornades del Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari (CAEU), durant les quals es va treballar en dos fronts paral·lels. D'una banda, l'establiment de la normativa que ha de regir l'organització de les lligues i dels campionats autonòmics universitaris del curs 2014-2015, a la qual van assistir els directors i directores i els tècnics dels serveis d'esports de les set universitats. De l’altra, l'anàlisi i la presa de decisions sobre la situació de l'esport universitari a Espanya, a la qual van assistir els vicerectors i vicerectores dels quals depèn l'esport en cadascuna de les set universitats valencianes, el director general de l'esport de la Generalitat i els directors i directores dels serveis d'esports.
Pel que fa a l'organització dels campionats autonòmics universitaris, els representants dels serveis d'esports de les set universitats valencianes van aprovar el Reglament general de CAEU 2014-2015, i també les condicions que han de tenir els estudiants per poder participar-hi. En la competició d'esports d'equip es va confirmar la participació de les universitats en la lliga autonòmica, les condicions dels arbitratges, el funcionament de l'aplicació informàtica que ha de gestionar la competició i l'organització de la jornada final de la lliga, que tindrà com a seu la Universitat de València. Quant a la competició d'esports individuals, es van aprovar les seus i les dates dels campionats individuals universitaris.
Respecte de l'anàlisi de la situació de l'esport universitari, es van abordar els problemes associats a la creació d'una nova estructura orgànica per a l'esport universitari a nivell nacional i les vies d’incrementar el protagonisme de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) en l'organització de l'esport universitari, no solament des de la perspectiva de la competició, sinó també de la promoció de l'activitat física i de l'esport. Com a conclusió final, es va acordar engegar les accions següents: organització d'unes jornades de reflexió sobre la situació de l'esport universitari a Espanya, aprofitant el ple de RUNAE que tindrà lloc previsiblement els dies 28 i 29 de novembre; traslladar al Consell Superior d'Esports, a través del director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Mateo Castellá Bonet, les propostes de les universitats en el sentit de modificar els estatuts i els reglaments del Comitè Espanyol de l'Esport Universitari (CEDU) per tal de donar caràcter decisori a les seues propostes; i, finalment, engegar l'elaboració d'un pla estratègic de l'esport universitari, a iniciativa de les universitats valencianes que ha d’abordar com a primer pas la realització d'un estudi exploratori a la nostra comunitat autònoma.