Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Ajudes Esportistes d`elit i AN

 

Programa d´ajuda esportistes d´alt nivell i elit de la Universitat de València:

La Universitat de València desenvolupa un programa d´ajuda als esportistes d'alt nivell, d´alt rendiment i elit a fi de facilitar la compaginació dels estudis universitaris i l'esport d'alt nivell i elit. L’objectiu general del programa d’ajuda als esportistes d’elit de la Universitat de València és donar suport als esportistes d'alt nivell (aquells que figuren en la relació d'esportistes d’alt nivell que publica anualment el Consell Superior d'Esports en el BOE), esportistes d´alt rendiment i esportistes convocats per la selecció nacional, esportistes d´elit de la Comunitat Valenciana (aquells que figuren en la relació d'esportistes d’elit que publica anualment el Consell de la Generalitat en el DOCV, com nivell A i nivell B) i d'elevat nivell (esportistes que han obtingut un dels tres primers llocs als campionats d'Espanya universitaris), que estaran matriculats en aquesta Universitat en el curs 2014/2015, de manera que puguen compatibilitzar els estudis universitaris amb la pràctica esportiva, basada en entrenaments, concentracions, competicions i altres activitats necessàries per a l'obtenció dels resultats esportius.

Aquest objectiu s’acompleix per mitjà de la concessió d'unes ajudes econòmiques, la possibilitat d´obtenir la matrícula gratuïta a l´escola o la facultat on cursen els estudis i unes ajudes academicoesportives, a les quals poden accedir tots aquells esportistes d'elit i alt nivell que hagen assolit els requisits establerts. 

 

PROGRAMA D´AJUDES ESPORTISTES D´ALT NIVELL I ELIT CURS 2014/2015

RESOLUCIÓ DE LA CONSIDERACIÓ COM ESPORTISTES D´ALT NIVELL I ÉLIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS 2014/2015 (es fá públic el 27 de novembre de 2014)

 

TUTORS ACADÈMICS 2014/2015  

Gabinet de suport a l´esportista: metge, fisioterapeuta, psicòleg i preparador físic

 

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per acollir-se al Programa d´ajuda als esportistes d´alt nivell i elit de la Universitat de València per al curs 2014/2015 finalitza l´1 d´octubre de 2014.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D´AJUDES 2014/2015 (es fà públic el 29 de juliol de 2014)

Es sol·licita prèviament per la seu electrònica de la Universitat: ENTREU

1r Accedim a ENTREU i seguim tots els passos fins a finalitzar el procés i enviar la sol·licitud.

2n Adjuntem la documentació sol.licitada en ENTREU.

3r A finals de desembre es resoldrá la convocatòria i es farà pública la concessió de les ajudes.

Accés a ENTREU:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=AYUDEE

 

DOCUMENTACIÓ PENDENT DE SUBSANAR PEL ESPORTISTES D´ALT NIVELL I ÉLIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS 2014/2015 (es fá públic el 5 de novembre de 2014): Fins al 16 de novembre de 2014 per a presentar la documentació pendent

 

 

 

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació