Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Taekwondo

El taekwondo és una disciplina olímpica basada en l’autodefensa. Avui dia, per la seua pràctica merament esportiva, està sotmesa a unes normes i uns reglaments per poder realitzar tot tipus de confrontacions o competicions, tant tècniques com de combat. Per a la pràctica d’aquest esport marcial només hi ha una condició i és tan simple com la voluntat i el desig d´aprendre.

Quins beneficis té la pràctica del taekwondo? El taekwondo ofereix molts beneficis a totes les persones que el practiquen. L’entrenament continuat, a més de preparar-nos físicament, també fa que la ment siga més àgil i estiga preparada per a afrontar tots els problemes de la vida quotidiana. Físicament, ens dóna força, potència, velocitat, elasticitat, coordinació i equilibri; però, a més a més, mentalment ens ofereix concentració, reflexos, autocontrol i confiança en nosaltres mateixos, i amb això la nostra autoestima creix notablement.

En el Campus dels Tarongers de la Universitat de València es donen classes de taekwondo (Activitats), s´organitzen entrenaments de competició i l'equip de Taekwondo de la Universitat de València participa tant en aquelles activitats organitzades per la Federació de Taekwondo, amb el Club Esportiu Universitat de València (Esport Federat), com en les competicions universitàries, ja siguen de categoria autonòmica (CADU), com nacional (CEU), i fins i tot internacional.

Informació general i localització:

Campus
Burjassot
Campus
Blasco Ibañez
Campus
Tarongers

Dr Moliner, 50.
46100 Burjassot. 

(Al costat del Gabinet Mèdic)

Telèfon 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88

Avda/Menendez Pelayo, 19. 

46010 Valencia. 

Àrea de competició 96 398 32.63

Av. dels Tarongers s/n
(a continuació F.Dret)
Tel.: 96 382 8843
 

Horari de Secretaria:
Dilluns a divendres: 10:30 a 13:30h. Dilluns:16:00 a 18:00h.

Competició Esports d´Equip: competi.tarongers@gmail.com

Competició Esports Individuals: raquetastarongers@gmail.com

  • Esports/Activitats
  • Formació