Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Informació de crèdits ECTS


 

 

 

OBTENCIÓ DE CRÈDITS ECTS PER A ESTUDIANTS DE GRAU PER LA SEUA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES

 


 

COMPETICIONS ESPORTIVES


La participació en la Competició Interna i en el Trofeu Rector de la Universitat de València permet l’obtenció d’1 crèdit ECTS per temporada.

La participació en la Competició Externa: CADU (Campionats Autonòmics Universitaris), CEU (Campionats d’Espanya Universitari) i Campionats Internacionals Universitaris, representant a la Universitat de València, permet l’obtenció de 1’5 crèdits ECTS per temporada.

Aquests crèdits són acumulables per temporada per al cas d’esportistes que participen en els dos nivells de competició i complisquen els requisits exigits en cadascun d’ells.

 

CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS ECTS EN ESPORTS D’EQUIP

COMPETICIÓ INTERNA• Es requereix jugar un nombre mínim de partits, que s’estableix en el 80% dels encontres de la competició regular de lliga i fase de grups del Trofeu Rector en què haja de participar l’equip.

• Al començament de la temporada s’establirà el nombre de partits que correspon jugar a cada equip perquè els jugadors i les jugadores puguen obtenir els crèdits per participació.

• Els partits de play-off, final de campus, intercampus i eliminatòries del Trofeu Rector no computen per al càlcul del percentatge de participació però sí com a partits jugats per als participants.

• Perquè un partit puga ser comptabilitzat com a jugat, el jugador o la jugadora ha de figurar en l’acta de l’encontre i estar presents en el camp durant tot el partit encara que no siga alineat.

• Si un equip és retirat de la competició per infraccions al reglament de competicions, tots els seus components perden l’opció d’obtenir crèdits.


• Els jugadors i les jugadores que cometen infraccions greus o molt greus al reglament poden ser sancionats amb la pèrdua de l’opció a obtenir els crèdits per participació.

 


COMPETICIÓ AUTONÒMICA (CADU) I CAMPIONATS D’ESPANYA• Es requereix estar en un mínim de 4 actes de partit de la competició regular i obtenir una valoració positiva de l’entrenador o l’entrenadora responsable de l’equip.


CONDICIONS PER A l’OBTENCIÓ DELS CRÈDITS ECTS
EN ESPORTS INDIVIDUALS


COMPETICIÓ INTERNA


• En la normativa de cada Competició Interna s’especifiquen els requisits que cal complir per obtenir els crèdits. Perquè una competició puga ser comptabilitzada com a vàlida, l’esportista ha de figurar en els resultats oficials de la competició interna.

• Els/les esportistes que cometen infraccions greus o molt greus al reglament poden ser sancionats amb la pèrdua de l’opció a obtenir els crèdits per participació.COMPETICIÓ AUTONÒMICA (CADU) I CAMPIONATS D’ESPANYA


• Es requereix participar en les competicions autonòmiques i en els Campionats d’Espanya i obtenir una valoració positiva de l’entrenador o l’entrenadora responsable de l’equip.

 

ACTIVITATS DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ (ajuda a esportistes
amb discapacitat)

 En la normativa de cada projecte o activitat del programa d’esport adaptat s’especifiquen els requisits que cal complir per obtenir els crèdits.

 
 Mes informació: Esport Adaptat 

VOLUNTARIAT ESPORTIU 

En la normativa de cada projecte o activitat del programa de voluntariat esportiu s’especifiquen els requisits que cal complir per obtenir els crèdits.

 

ESCOLES ESPORTIVES UNIVERSITÀRIES

A partir del curs 2013 - 14 la participació en les EEDDUV permetrà l'obtenció d'un crèdit ECTS per curs acadèmic d'acord amb els requisits mínims d'assistència, que amb caràcter general serà del 70% de les sessions d'entrenament, i dels requisits tècnics específics que per a cada escola esportiva es determine.

Les característiques de cada escola esportiva i els requisits tècnics i de participació per a l'obtenció del certificat podràs trobar-los a la pestanya de l'esport corresponent.

  

 Més informació:
servei.educacio.fisica@uv.es

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació