Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Salsa


 

 SALSA

GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR

OBSERVACIONS

Salsa 1 Nivell I

Iniciació

 


Salsa 2

Nvell I

Iniciació


Sala Blanca

 


Sala

Blava

Dt 

 


 

Dt

14.00 – 15.00

 


 15.00 - 16.00

Carmina Gil

 

 


 Carmina Gil

25€

Nivell I

 


 25€

Nivell I

Salsa 3 Nivell I Iniciació

Sala Fusta

Dl

18.00 – 19.30

Carmina Gil

25€

Nivell I

Salsa 4

NivelI I

Iniciació

Sala Fusta

Dl

19.30 – 21.00

Carmina Gil

25€


Salsa 5

Nivell III

Mitjà

Sala Fusta

Dl

21.00 – 22.30

Carmina Gil

25€

Nivell III

Salsa 6 Nivell I

Coreografia


Sala Fusta

Dl

22.30 - 23.30

Carmina Gil

25€

Coreografia

Salsa 7 Sala Fusta Dv 17.00-18.00 Paqui Areque 25€

Nombre d'alumnes per grup: 40. Nombre mínim d'alumnes per grup: 15

 

 

1 CUADRIMESTRE:
  22
de setembre/2014 al 31 de gener/2015
2º CUADRIMESTRE:
  1 febrer/2015 al 31 de maig/2015

PREU:
Comunitat Uveg: 25€
Particulars: Targeta Esportiva+Activitat

 


  • Esports/Activitats
  • Formació