Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Esgrima

ESCOLA ESPORTIVA ESGRIMA

 L'assistència al 80% de les classes de tot el curs acadèmic (els dos quadrimestres) permetrà l'obtenció d'1 crèdit ECTS als estudiants. Solament podran participar les persones que siguen majors d'edat. 

Sol·licitud de crèdits al menu de la dreta en color blau.

LLOC DIES HORARI PROFESSOR  @
GOVERN MILITAR DIMARTS I DIJOUS 18:30 a 19:30 JAVIER GARCÍA javier.garcia-delgado@uv.es

 

PREU Comunitat Universitària: 38,00 €/quadrimestre

PREU EXTERNS: 38,00 €/quadrimestre +TARJETA ESPORTIVA (es sol·licita per AUTOMATRICULA)

1ER QUADRIMESTRE1 Octubre 2014 al 31 gener 2015
2º    QUADRIMESTRE 1 febrer 2015  al 31 maig 2015

 INSCRIPCIÓ

  • Esports/Activitats
  • Formació