Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Frontennis
CADU FRONTENNIS 2014-2015
ORGANITZA UCH
DATA
25 febrer 2015

Podeu descarregar Reglament i Butlletí en l'apartat SECRETARIA CADU (menú dreta)

  • Esports/Activitats
  • Formació