Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Futbol7

 

 

CAMPUS LLOC DIES HORARI PROFESSOR
Blasco Ibáñez camp de futbol 7 nº 12 Dilluns i dimecres 18:30-20:00 Xavi Planes

 

Nombre d'alumnes per grup: 20    Nombre mínim d'alumnes per grup: 10

Per a participar en aquesta escola esportiva  cal pertànyer a la comunitat
universitària UVEG o estar en possessió de la Targeta Esportiva.

El preu de l'escola esportiva  és de 38 € per quadrimestre.

Per la pràctica en les Escoles esportives es pot obtenir 1 crèdit ECTS.

Les directrius de l'obtenció d'aquest crèdits ECTS, es poden veure entrat en l'apartat corresponent de la pàgina principal.

 

La inscripció comença el 16 de setembre, fins a cobrir el nombre de places oferides.

Els entrenaments de l'escola esportiva són:

1º quadrimestre: de l'1 d'octubre de 2014 al 31 de gener de 2015.
2º quadrimestre: de l'1 de febrer de 2015 al 31 de maig de 2015.

  • Esports/Activitats
  • Formació