Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Escalada/Muntanya

CALENDARI DE COMPETICIONS INTERNES (2014-2015)

Els ESTUDIANTS que participen en les 5 jornades, podran sol·licitar la concessió d’un crèdit ECTS.

Sol·licitud de crèdits al menú de la dreta en color blau.

JORNADA
DIA HORA LLOC RESPONSABLE
1. TROFEU BENVINGUDA 21/11/2014

 15H-17H

SALA BUNKER

MÓNICA SÁNCHEZ

2. TROFEU NADAL. BLOC 15/12/2014 15H-17H SALA BUNKER MÓNICA SÁNCHEZ
3. CLASSIFICATORI CADU* 16/02/2015 15H-17H SALA BUNKER MÓNICA SÁNCHEZ
4. TROFEU FALLES 27/03/2015 15H-17H SALA BUNKER MÓNICA SÁNCHEZ
5. TROFEU RECTOR 20/04/2015 15H-17H SALA BUNKER MÓNICA SÁNCHEZ

* donat que el reglament de CADU no permet la participació de PAS i PDI, en aquesta competició classificatòria sols podran participar estudiants.

PREU: 6 EUROS (inclou totes les jornades)

INSCRIPCIÓ

  • Esports/Activitats
  • Formació