Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Judo


 

La Universitat de València pren part en competicions d'àmbit nacional i internacional, organitzades per les Universitats mitjançant CEDU, organisme que pertany al CSD.

Així mateix, organitza una competició interna que està oberta a tots els membres de la comunitat universitària que desitgen participar-hi i que té lloc al campus de Blasco Ibáñez .

La participació en les competicions d'àmbit autonòmic, nacional o internacional és per selecció de la Universitat. “El judo és un esport de lluita que es practica sobre una superfície adequada per tal d’amortir les caigudes (tatami), amb un uniforme resistent a les traccions (judogi), i que consisteix a projectar el contrari (nage waza) o controlar-lo al terra (katame waza). La seua pràctica demana una bona preparació física, psicològica i tecnicotàctica.

El judo és un esport educatiu amb un ampli component socialitzador. La seua pràctica, des de les edats més primerenques, suposa un excel·lent mètode d’educació física que subratlla els valors del respecte als companys, l’autocontrol, el joc, la disciplina, l’esforç i la superació constant basada en el progrés d’un mateix.

La UNESCO reconeix la importància de la seua pràctica en edats primerenques i són molts els metges i psicòlegs que recomanen aquesta activitat. A més, sobre la base del joc i de la lluita, el judo constitueix un excel·lent agent socialitzador que ajuda a diferenciar el combat esportiu de l’acte violent i que s’emmarca en un ambient saludable d’amistat i camaraderia dins d’un mateix grup de referència. S’ha considerat encertadament el judo com un «esport d’etiqueta».

 

Informació general i localització

 
Campus de Blasco Ibáñez
Av. Menendez Pelayo 19
Tel.: 963983322
 
mailto:servicio.educacio.fisica@uv.es
  • Esports/Activitats
  • Formació