Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Natació

 

Natació: activitat dirigida per un monitor. Te com a objectiu la millora de la tècnica de la natació i de la condició física general.

Direcció: Piscina Universidad Politécnica de Valencia, avda tarongers Acces M

Tf: 963269572

Burjassot :  Acordats preus i descomptes per a membres de la comunitat universitaria i poseedors de targeta esportiva.

En  les competicions universitàries es participa, ja siga de categoria autonòmica (CADU), com nacional (CEU), i fins i tot internacional.

  • Esports/Activitats
  • Formació