Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Orientació

 L'assistència al 80% de les clases de tot el curs acadèmic (els dos quadrimestres) permetrà l'obtenció d'1 crèdit ECTS als estudiants.

 Solament podran participar les persones que siguen majors d'edat. 

ORIENTACIÓ ESCOLA
CAMPUS LLOC DIES HORARI PROFESSOR EMAIL
Blasco Ibáñez Paratges naturals i boscosos pròxims a València

Dissabte i diumenge 

8'00-15'00h. Niclas Gil niclas.gil@uv.es

Nombre d'alumnes per grup: 50

Nombre mínim d'alumnes per grup: 10

  • Preu Comunitat Universitària: 38€ / QUADRIMESTRE
  • Preu Externs: 38 € / QUADRIMESTRE + TARGETA ESPORTIVA

DURADA 1ER. QUADRIMESTRE: 1 Octubre 2014 - 31 Gener 2015

DURADA 2ON. QUADRIMESTRE: 1 Febrer  2015 - 31 Maig 2015

 INSCRIPCIÓ

  • Esports/Activitats
  • Formació