Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Triatló


  Els estudiants que participen a les escoles podràn sol.licitar un crèdit de lliure elecció, sempre que Tinguen els requisits. 

 Solament podran participar les persones que siguen majors d'edat. 

CAMPUS MODALITAT LLOC DIES HORARI PROFESSOR
Blasco Ibáñez NATACIÓ

Piscina Universitat Politécnica de València

Dimarts- Divendres 07'00-08'00 Miguel Sanz
Blasco Ibañez CURSA A PEU Exteriors del Campus B.I. Dilluns i dijous 19'30-21'00 Miguel Sanz
Blasco Ibañez BICICLETA Exteriors U.V  P. València Dissabte 08'00-15'00 Miguel Sanz

Dades de contacte amb l'entrenador: miguel.sanz-gutierrez@uv.es

 

Nombre d'alumnes per grup: 25

Nombre mínim d'alumnes per grup: 12

  • Preu Comunitat Universitària: 90 € / QUADRIMESTRE
  • Preu Externs: 90 € / QUADRIMESTRE + TARGETA ESPORTIVA

DURADA 1ER QUADRIMESTRE: 01 Octubre 2014 - 31 gener 2015

DURADA 2ON QUADRIMESTRE:  01 Febrer 2015 - 31 Maig 2015

 INSCRIPCIÓ

  • Esports/Activitats
  • Formació