Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Estiraments i C.M


 

GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR

OBSERVACIONS

ESTIRAM.DE CADEMES MUSCULARS

Sala Tatamis

Dilluns - dimecres

13.30-15.00

Cristina Viñals

Del 1 al 30 Juny

 ESTIRAM. DE CADENAS  MUSCULARES

 Sala Tatamis

Dilluns - domecres 

15.00-16.30 

 Cristina Viñals

 Del 1 al 30 Juny

Nombre d'alumnes per grup: 40. Nombre mínim d'alumnes per grup: 15

 

  • Esports/Activitats
  • Formació