Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Karate


Karate Do Shotokan: Es coneix per Karate el sistema japonés d'autodefesa basat en la utilització dels peus i les mans nues, sense armes. L'estil Shotokan va ser fundat i donat a conéixer pel Mestre Funakoshi.

 

GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR/A

OBSERVACIONS

Karate 1

Sala Gimnàs Campus

Dimarts i Dijous

12.45-14.15

Arturo Olmedo

 

Karate 2

Sala Gimnàs Campus

Dilluns i Dimecres

20.15-21.45

 Vicente Javier Pastor

 

Nre d´alumnes per grup: 22 / /Nre mínim d´alumnes per grup: 12 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Més informació:

Servei d'Educació Física i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació