Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Tennis


 

MATRÍCULA TENNIS ADULTS : 

LLOC DESPATX  AMPARO LLOPEZ

( Coordinadora d’Activitats)

Carrer Menendez Pelayo, 19 València 

  Tel 963983245

 E-mail : M.Amparo.Llopez@uv.es

Coordinadora Tenis en B. Ibáñez .Cristina ,Tel  633138151

Coordinadora Tenis en Tarongers Carmina Tel 645537174

 Inscripció xiquets: 13 maig (de 9:00 a 14:00) comunitat universitaria

                                   14 maig (de 9:00 a 14:00) particulars

  • Esports/Activitats
  • Formació