Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Tennis

 

La Universitat de València, juntament amb les Universitats d’Alacant, Cardenal Herrera-CEU, Jaume I, Miguel Hernández, Politècnica de València i Catòlica Sant Vicent Màrtir, organitzen i  participen, a través dels Serveis d’Esports respectius, en el Campionat Autonòmic de l’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquest campionat no és cap altre que fomentar la pràctica esportiva entre els estudiants de les diverses universitats que formen part de la Comunitat Valenciana. Aquesta competició té un Reglament General i unes Normes de Disciplina que, juntament amb les Normes de Disciplina Esportiva dels Campionats d’Espanya Universitaris i les regles oficials de joc i els reglaments de les diverses federacions esportives espanyoles, proporcionen un marc jurídic estable per al desenvolupament de la competició.

El CADU s’organitza tant per a esports d’equip com per a esports individuals.

Per a formar part de la Selecció de Tennis de la Universitat de València has de tindre un ranking nacional rellevant i participar prèviament en la competició interna que s´organitza des de octubre fins desembre. 

El CADU de tennis de 2014 l´organitza la Universitat Miguel Hernàndez de Elx el 6 de març.

Reglament Tècnic

Bolletí

En 2014 la Universitat de València obtingue el primer lloc per equips.

Per a contactar amb els responsables del Tennis de competició de la Universitat de València: raquetastarongers@gmail.com

  • Esports/Activitats
  • Formació