Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Xi kung


GRUP

LLOC

DIES

HORARI

PROFESSOR/A

OBSERVACIONS

Chikung 1

Sala Gimnàs Campus

Dimarts i Dijous

14.30-16.00

Magda Chiralt

 

Nre d´alumnes per grup: 22 // Nre mínim d´alumnes per grup: 11 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UVEG
o estar en possessió de la targeta esportiva
del SEF.

Mès informació:

Servei de Educació Física i Esports. Campus de Burjassot   
Edifici junt al Gabinet Médic

Teléfono 96 354.45.76

Fax 96/ 354.32.88
  • Esports/Activitats
  • Formació