Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Basquet 3x3


 

 

 

 

INSCRIPCIÓ  DE JUGADORES/S (Informació per a les jugadores/s):

La inscripció de jugadors se realitza per la plataforma d’automatrícula:

 

 INSCRIPCIÓ DE JUGADORS

 

En l'oferta, selecciona el campus en què l'equip en què vas a jugar estiga inscrit o vaja a inscriure's (recorda que no es permet jugar al mateix esport en diferents campus), a continuació selecciona "Competicions" i "1" i accediràs a l'oferta.

Selecciona "Borsa de jugadors..." corresponent a l'esport en què desitges participar i segueix el procés d'inscripció fins a completar-ho. La inscripció és GRATUÏTA.

Una vegada realitzada la inscripció i a partir de les 48 hores, el delegat del teu equip podrà enviar-te per correu electrònic una sol·licitud perquè formes part de l'equip. Una vegada acceptes la sol·licitud estaràs automàticament inscrit en l'equip.

Recorda que l'adreça de correu electrònic en la qual rebràs la sol·licitud és la que t'assigna l'U.V.



Per a dubtes amb la inscripció dirigeix-te a la secretaria d'esports del teu campus
.

 

INSCRIPCIÓN  DE JUGADORAS/ES

(Información para las  jugadoras/es):

 

 La inscripción de jugadores se realiza desde la plataforma d’automatrícula:

 

 INSCRIPCIÓN DE JUGADORES

 

En la oferta selecciona el campus en el que el equipo en el que vas a jugar esté inscrito o vaya a inscribirse (recuerda que no se permite jugar al mismo deporte en diferentes campus), a continuación selecciona <Tipo> "Competiciones" y <Cuatrimestre> "1" y accederás a la oferta.

Selecciona "Bolsa de jugadores..." correspondiente al deporte en que desees participar y sigue el proceso de inscripción hasta completarlo. La inscripción es GRATUITA.

Una vez realizada la inscripción y a partir de las 48 horas, el delegado de tu equipo podrá enviarte por correo electrónico una solicitud para que formes parte del equipo. Una vez aceptes la solicitud estarás automáticamente inscrito en el equipo.

Recuerda que la dirección de correo electrónico en la que recibirás la solicitud es la que te asigna la U.V.

 

Para dudas con la inscripción dirígete a la secretaría de deportes de tu campus.

 

   

 

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació