Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Futbol7


 

 

 

 

COMPETICIÓ INTERNAINSCRIPCIÓ D’EQUIPS (Informació per als delegats/delegades)


 L’inscripciò de l’equip la fa el delegat que deu de ser membre de la comunitat universitaria de la U.V. (deu de tindre una adreça de correu electrònic vàlida de la U.V.).

Se realitza un pagament únic pel campionat intern i trofeu rector. Una vegada efectuat el pagament, la plaça queda bloquejada en favor de la persona que ha realitzat l’inscripció en l’horari seleccionat.

 

NO MÉS SE PAGUEN LES TAXES D’INSCRIPCIÓ D'EQUIPS. LA PARTICIPACIÓ DELS JUGADORS ES GRATUÏTA.


El procés d’inscripció se detalla a continuació:


1. Comproba els horaris ofertats i escull el que més t’interesse.


2. Accedeix a la plataforma de automatrícula d’activitas, cursos y competicions del Servei d'E.F.


3. Selecciona en la entrada a automatrícula, "usuari vinculat a la Universitat".


4. ACCES A LA OFERTA:


    - 4.1. Selecciona el campus on vullgues jugar (i on s’oferte el teu esport). Tin en compte que la competició correspon a tota la Universitat de València però  en els esports de major participación (futbol 7 i futbol sala masculins) se juga una fase prèvia als tres campus (Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers). La resta d’esports se juga en un dels campus. En la informació de cada esport tens el lloc on es juga, és convenient que ho consultes abans d’entrar en el proces d’inscripció.


    - 4.2. Selecciona el tipus d’activitat (<competició>) i el quadrimestre en el que comença l’inscripción (<1> campionat intern; <2> trofeu rector).


    - 4.3. Una vegada desplegada l’oferta disponible (si un horari está complet l’oferta corresponent no està visible) selecciona l’opció en la que desitje jugar el teu equip i formalitza la matrícula d’acord amb les instrucions de la pantalla. En aquest moment tindràs que fer el pagament mitançant targeta bancaria (No es necessari que la targeta bancaria siga de la mateixa persona que s’inscriu).


5. En el termini  de 48 hores, una vegada realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic amb instruccions d’acces a un compte d’usuari de l’entorn de gestió d’equips des de on podrás donar d’alta i baixa jugadors durant la temporada, dins dels terminis establits. Segueix les instruccions de l’aplicació.


INCORPORACIÓ DE JUGADORS

 

Els jugadors amb els que desitjes comptar, deuen estar inscrits abans, en la base  de dades de jugadors (automatrícula).


Des de l’entorn de delegat envia una solicitud a cadascun dels jugadors amb els que comptes. El sistema informàtic enviará una petició de conformitat al correu electrònic de cadascun dels jugadors posibles. Si la resposta es afirmativa el jugador queda automáticament inclòs en l’equip, el que podràs comprovar en el teu entorn de delegat.


 Per poder reclutar jugadors  és imprescindible que la seua adreça de correu electrònic siga una adreça vàlida de la U.V.


La fitxa individual de jugador deurá validar-se (reclutament per part del delegat i acceptació del jugador) amb una antelació mínima de 48 hores abans del començament del  campionat. Finalitzada la segona jornada se podrá ampliar la plantilla inicial de jugadors igualment amb 48 hores abans del primer partit en que participe.
 

  

 

 

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació