Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Futbol7


 

 

 

 

 

 

ANNEX A LA NORMATIVA DE COMPETICIÓ. CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

 

Ajornaments (punt 11 de la normativa).

 En la competició de lliga, cada equip només pot ajornar dos partits durant la temporada.
 
Un dels partits es pot ajornar sense acord amb l'equip contrari. L'altre partit (o tots dos) s’ha d'ajornar amb acord amb l'equip contrari.
 
 Tant en un cas com en l'altre, és requisit obligatori emplenar el DOCUMENT PER A AJORNAMENTS amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
 
L'organització és l’encarregada de fixar la nova data del partit, ja que al campus de Blasco Ibáñez es realitzen moltes activitats i no és possible que els equips trien la data.
 
Tots els partits ajornats s’han de jugar abans de l'última jornada de competició. En els dues últimes jornades no és permet l'ajornament de partits.
 
Aquest annex modifica el punt 11 de la normativa a l'efecte de la competició interna de Blasco Ibáñez .
 

El Trofeu Rector es regeix pel reglament de competicions i la seua pròpia normativa.

 

 

 

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació